کفپوش|بتنی|هاردولیت|آرملات|اپوکسی

کفپوش صنعتی

 چرا کفپوش صنعتی؟                                 می توان گفت در تمام پرژه های کف سازی دو فاکتور مقاومت و زیبایی در انتخاب نوع کفپوش تعین کننده بوده و حرف نهایی را خواهند زد. کفپوش های صنعتی دو...

بتن لیسه ای

نحوه اجرای کفپوش بتن سخت کفپوش های بتن سخت به طیف وسیعی از انواع کفپوش های پایه سیمانی گفته میشود . با این وجود روش اجرا در تمام موارد با تفاوت های اندک تا...

ماله پروانه

نحوه اجرای کفپوش بتن سخت کفپوش های بتن سخت به طیف وسیعی از انواع کفپوش های پایه سیمانی گفته میشود . با این وجود روش اجرا در تمام موارد با تفاوت های اندک تا...

کفپوش بتنی

کفپوش  بتنی  صنعتی همان طور که قبلا گفته شد کفپوش صنعتی در دو گروه پایه سیمانی و کفپوش پایه رزینی تقسیم می گردد . کفپوش بتن صنعتی از گروه کفپوش های پایه سیمانی محسوب...

ارملات

ارملات چیست؟ همان طور که قبلا گفته شد کفپوش صنعتی در دو گروه پایه سیمانی و کفپوش پایه رزینی تقسیم می گردد . کفپوش بتن صنعتی از گروه کفپوش های پایه سیمانی محسوب می...

۰

هاردولیت بر پایه سیمان

هاردولیت کفپوش سختی است که از گرانول های سخت معدنی و سرباره های صنعتی تهیه می گردد.         کلمات کلیدی کفپوش صنعتی ، کفسازی ، کفپوش بتنی صنعتی ، بتن ضد...

۰

اپوکسی بر پایه رزین

این کفپوش منطبق با استاندارهای تایید شده می باشد.       کلمات کلیدی محوطه سازی ، جدول بندی ، جدول کشی ، کفپوش های سیمانی ضد سایش ، کف سازی، آرملات ، بتن...