انواع روکش های صنعتی

انواع روکش های صنعتی

انواع روکش های صنعتی ازمواد بتن  سخت  هاردولیت منطبق بر شرایط و مصرف در دو گروه فلزی و غیر فلزی منطبق با استاندارد ۱۰۰DIN  تهیه می گردد. شرکت آرین کفساز شفق ضمن همکاری مستمر با بتون سخت آرین تنها نماینده انحصار کرودور آلمان در ایران در زمینه اجرای روکشهای صنعتی با محصول نئودور نیز فعالیت عمده دارد.

  • مقاومت فشاری N/mm2
  • مقاومت خمشی  N/mm2
  • حداکثر سایش cm3 / 50cm2   

روش اجرا به شرح ذیل می باشد:

  • بازریر از کارگاه و محاسبات اولیه
  • زیر سازی اولیه با لایه بتنی به همراه قالب بندی
  • اجرای لایه روکش بتن سخت
  • مسطح نمودن سطح روکش با دستگاههای ماشینی
  • کیورینگ

ایجاد درزهای انبساطی با دستگاه کاتر