انواع کفپوش بتنی غیر صنعتی

انواع کفپوش بتنی غیر صنعتی

کفپوش بتنی از نظر مشخصات ظاهری و نحوه اجرا دارای تنوع بالایی بوده که در این بخش سعی در معرفی  انواع کفپوش بتنی غیر صنعتی که در ایران بیشتر مرسوم می باشند شده است.

کفپوش هایی که تنها متشکل از  بتن می باشند به دلیل ثابت بودن نوع مواد تشکیل دهنده ، تنها از نظر نوع اجرا و شکل ظاهری کار تمام شده ، با یکدیگر تفاوت داشته و از مشخصات مکانیکی به نسبت یکسانی برخوردار می باشند.نامگذاری کفپوش بتن غیر صنعتی نیز بر حسب نحوه اجرای آن بوده و چهار نوع اجرا برای این نوع  از کفپوش ها در ایران بیشتر مرسوم است.

کفپوش بتن ماله پروانه ای ( ماله برقی ) ، بتن لیسه ای ، بتن شسته ( واش بتن ) ، بتن گونی کش

بتن ماله پروانه ای ( ماله برقی )

در این روش پس از تخلیه بتن داخل قالب کف و تسطیح توسط شمشه و ماله دستی ، پس از گیرش اولیه اقدام به عملیات ماله زنی با ماله پروانه می نمایند. عملیات ماله زنی با ماله پروانه تا رسیدن به سطحی کاملا مسطح و سیقلی ادامه خواهد داشت. در بتن ماله پروانه ای پس از سخت شدن کامل بتن عملیات ساب زنی نیز صورت می گیرد. بتن ماله پروانه ای برای کفسازی هایی که از ترافیک بالایی برخوردار نیستند بسیار مناسب است.

بتن لیسه ای

بتن لیسه ای نیز در واقع  جز بتن ماله پروانه ای محسوب می شود و تنها تفاوت بتن لیسه ای با بتن ماله پروانه ای در دفعات پرداخت توسط ماله پروانه خواهد بود و عملیات ساب زنی نیز در بتن لیسه ای صورت نخواهد گرفت. بتن لیسه ای برای کفسازی اکثر محوطه ها بسیار مناسب خواهد بود.

بتن شسته یا واش بتن

برای اجرای بتن شسته یا واش بتن ، پس از تخلیه و تسطیح و ماله زنی اولیه اجازه می دهیم تا بتن تا حدودی سخت و سفت گردد. سپس توسط دستگاه واتر جت سطح بتن شسته خواهد شد تا شیره ی سطحی سیمان شسته شده و بخشی از سنگ هانه ها قابل رویت گردند. از آنجایی که ظاهر بتن شسته یا واش بتن دارای اهمیت بوده معمولا از سنگ دانه های رنگی در اختلاط بتن شسته استفاده می گردد.بتن شسته یا واش بتن به دلیل ظاهر زیبا و خاص خود در محوطه سازی و پیاده رو سازی بسیار مناسب و پر کاربرد می باشد.

بتن گونی کش

در این روش پس از تخلیه بتن در قالب کف و تسطیح اولیه آن با ماله دستی روی آن را یک پوشش حفره دار مانند گونی برنج یا چیزی شبیه به آن پوشانده و با ماله زنی روی پوشش ، نقش آن را روی بتن زیر ایجاد میکنند. و پس از برداشتن گونی از سطح کار ،سطحی مسطح اما غیر سیقلی خواهیم داشت. البته روش های متنوع دیگری نیز برای این نوع کفسازی نیز وجود دارد. بتن گونی کش یا اره کش بیشتر در مسیر هایی که به کفسازی غیر سیقلی نیاز است اجرا می گردد. مانند رمپ ها برای جلو گیری از سر خوردگی.

 

کلمات کلیدی موجود

کفپوش بتنی صنعتی ، کفپوش بتنی ، بتن ماله پروانه ای ( ماله برقی ) ، بتن لیسه ای ، بتن شسته ( واش بتن ) ، بتن گونی کش ، ماله پروانه ، کفسازی