ماله پروانه

نحوه اجرای کفپوش بتن سخت

کفپوش های بتن سخت به طیف وسیعی از انواع کفپوش های پایه سیمانی گفته میشود . با این وجود روش اجرا در تمام موارد با تفاوت های اندک تا حدودی مشابه یکدیگر می باشد. بتن سخت را به دو روش ملاتی و دست پاش اجرا میکنند. و از نظر قالب بندی نیز دو روش قالب لاینی و قالب گسترده یا بدون قالب قابل اجرا خواهد بود.

اجرای بتن سخت با قالب بندی لاینی و بتن سخت ملاتی

در این روش از پروفیل  قوطی به عنوان قالب استفاده میگردد ،قالب ها در امتداد هم قرار داده می شو و با دوربین تراز یاب تنظیم میگردد.عرض قالب در این روش بسته به شرایط از دو تا پنج متر قابل تغییر است.سپس بتن داخل قالب تخلیه شده و توسط شمشه تخت می گردد.قبل از سفت شدن بتن زیرین ملات بتن سخت توسط بتنیر ساخته شده و با ضخامت پنج تا پانزده میلی متر روی کار ریخته می شودو یا به صورت دست پاش روی کار پاشیده می گردد. پس از تسطیح بتن سخت با شمشه و ماله دستی قبل از سخت شدن ملات از ماله پروانه برای پرداخت آن استفاده میگردد.ماله پروانه به دو صورت سینی و ماله مورد استفاده قرار میگیرد. به طور معمول برای یک پرداخت خوب باید سطح حداقل در دو مرحله با سینی و پنج مرتبه با ماله پروانه پرداخت زده شود.نحوه پرداخت زنی با ماله پروانه در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد.این روش از نظر دقت و اصول اجرایی و دوام بهترین روش و روش استاندارد در تمام دنیا می باشد .

اجرای بتن سخت بدون قالب یا با قالب های گسترده

در این روش دیگر به پروفیل های قوطی نیاز نیست و معمولا کد های اتفاعی روی تعدادی میخ در نقاط مختلف توسط دوربین لیزری پیاده میگردد. بتن ریزی به صورت گسترده انجام شده و سطح آن با کد روی میخ تنظیم میگردد. معمولا در این روش بتن سخت را به صورت دست پاش و خشکه روی کار پاشیده و صاف می نمایند ، ماله پروانه و سینی در این نوع اجرا نیز مانند روش قبل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مقایسه دو روش قالب بندی

قالب بندی با قوطی در مقایسه با روشه بدون قالب  از دقت فوق العاده بالایی  برخوردار است و در شیب بندی های مختلف و پیچیده قابل استفاده می باشد.اما سرعت اجرا در این روش نسبت به روش بدون قالب کمتر بوده و در حدود یک سوم آن می باشد.

مقایسه روش ملاتی و دست پاش

قطعا از نظر دوام ، مقاومت و عمر مفید روش ملاتی در مقایسه با دست پاش از برتری بسیار بالایی برخوردار است اما با توجه به بالا بودن ضخامت بتن سخت و مصرف مواد بیشتر تا پنج برابر نسبت به روش دست پاش ممکن است در بعضی از پروژه ها از صرفه اقتصادی لازم برخوردار نباشد.

در پایان باید گفت اگر در بحث زمان و بودجه مورد نظر برای اجرای پروژه در تنگنا نیستسم ، روش قالب بندی با قوطی و بتن سخت ملاتی یک روش استاندارد جهانی وبهترین انتخاب برای ما خواهد بود و در غیر اینصورت  روش های دیگر جایگزین خواهد شد.

کلمات کلیدی

بتن سخت ، کفپوش بتن سخت ، اجرای بتن سخت ، ماله پروانه ، بتن ماله پروانه ای