محوطه سازی

محوطه سازی

محوطه سازی را به زبان ساده می توان ، چگونگی بکار بردن و جانمایی المان های مختلف مورد نیاز در یک فضا تعریف کرد. شاید در نگاه اول تصور این باشد که جدول بندی و مشخص کردن فضای سبز و راه ها , تعریف مشخصی از محوطه سازی باشد، اما این چنین نیست و تمامی موارد بالا تنها اجزائی از عملیات پیچیده محوطه سازی می باشند .بعنوان مثال در محوطه سازی یک شهرک مسکونی بایستی تمامی موارد وضوابط مباحث مختلف مسکن و شهرسازی در کنار طراحی زیبا وچیدمان مناسب بکار برده شود که از این موارد می توان به جانمایی نقاط امن، دسترسی های مختلف، فضا سازی های مناسب با جمعیت، و تراکم کلی فضا اشاره کرد.

(برگرفته از سایت سیویل وب)

برای شروع عملیات محوطه سازی ابتدا با توجه به نوع کاربری فضا ، نقشه های شیب بندی و معماری ترسیم و تهیه می گردد.

در مرحله بعد باید با توجه به پلان های شیب بندی در صورت نیاز عملیات خاکی و تسطیح و تراکم صورت پذیرد. اجرای درست کد های ارتفایی نقاط و رسیدن به تراکم مناسب در خاک بستر یکی از عوامل مهم در کاهش هزینه های بعدی و افزایش عمر مفید پرژه خواهد بود.

داشتن بستری مناسب و مقاوم در محدوده هایی که در معرض عبور وسایل نقلیه و تنش های جانبی هستند یک امر اجتناب ناپزیر خواهد بود. برای مپال محوطه سازی کار خانه ها و مراکز صنعتی نسبت به محوطه ویلا های شخصی باید از بستری به مراتب مقاوم تر برخوردار باشد.

این موضوع در امر جدول کشی یا به عبارت دیگر جدول بندی نیز صادق بوده و تفاوت کاربری فضا در نوع جدول ها و ارتفاع انها تاثیر گذار خواهد بود. نوع و نحوه اجرای کفسازی نیز تابعی از کار بری فضا بوده . کفپوش های سیمانی ضد سایش برای ترافیک های شدید نسبت به سایر کفپوش ها ترجیه داده می شود.

پس از انجام عملیات جدول بندی و اجرای متریال مناسب برای کف سازی طبق نقشه های گفته شده ،نوبت به عملیات فضای سبز خواهد رسید که نوع پوشش با توجه به شرایط محیطی محل اجرا و کاربری پرژه و موارد اینچنینی انتخاب خواهد شد.

کلمات کلیدی

محوطه سازی ، جدول بندی ، جدول کشی ، کفپوش های سیمانی ضد سایش ، کف سازی