برچسب شده: آرملات ،کفپوش بتنی صنعتی ، کفپوش صنعتی ، کفپوش رزینی ، بتن لیسه ای ، بتن ضد سایش ، هارد بتن ، ارملات ، ضد سای ، آنتی استاتیک

ارملات

ارملات

ارملات چیست؟ همان طور که قبلا گفته شد کفپوش صنعتی در دو گروه پایه سیمانی و کفپوش پایه رزینی تقسیم می گردد . کفپوش بتن صنعتی از گروه کفپوش های پایه سیمانی محسوب می...