برچسب شده: بتن سخت ، کفپوش بتن سخت ، اجرای بتن سخت ، ماله پروانه ، بتن ماله پروانه ای

ماله پروانه

ماله پروانه

نحوه اجرای کفپوش بتن سخت کفپوش های بتن سخت به طیف وسیعی از انواع کفپوش های پایه سیمانی گفته میشود . با این وجود روش اجرا در تمام موارد با تفاوت های اندک تا...