برچسب شده: کفپوش بتن سخت ، اجرای بتن سخت ، ماله پروانه ، بتن لیسه ای، بتن ماله پروانه ای

بتن لیسه ای

بتن لیسه ای

نحوه اجرای کفپوش بتن سخت کفپوش های بتن سخت به طیف وسیعی از انواع کفپوش های پایه سیمانی گفته میشود . با این وجود روش اجرا در تمام موارد با تفاوت های اندک تا...