برچسب شده: کفپوش بتن سخت ، اجرای بتن سخت ، ماله پروانه ، بتن لیسه ای، بتن ماله پروانه ای

بتن لیسه ای

نحوه اجرای کفپوش بتن سخت کفپوش های بتن سخت به طیف وسیعی از انواع کفپوش های پایه سیمانی گفته میشود . با این وجود روش اجرا در تمام موارد با تفاوت های اندک تا...